Kansrijke beroepen ICT en Techniek, ook voor ouderen?

Uit een analyse van UWV blijkt dat er kansen zijn in ICT en Techniek.
Beroepen die genoemd worden zijn : cnc-verspaners, monteurs en gecertificeerde lassers. Ook technisch tekenaars, constructeurs en calculators zijn gewild. In de ICT zijn de kansen goed voor bijvoorbeeld programmeurs, terwijl er op financieel gebied behoefte is aan bijvoorbeeld fiscalisten.  Bij docenten gaat het om talendocenten en docenten exacte vakken/techniek in het voortgezet onderwijs en het mbo. Voor deze beroepen geldt een mismatch.

Bij de automatisering het door werkgevers gevraagde opleidingsniveau verschuift geleidelijk aan van lagere naar de hogere mbo-niveaus en naar hbo-niveau.

Het UWV schrijft : met name op middelbaar niveau zijn er voor werkzoekenden met een technische achtergrond waarschijnlijk goede mogelijkheden om na een relatief korte scholing aan de slag te gaan in een van deze beroepen.

Zijn die kansen er ook voor oudere werkzoekenden?

Ik krijg de indruk dat het mooier klinkt dan dat het is (schrijfster van dit stuk). In ieder geval momenteel. Maar dat komt meer uit eigen ervaring. Dan dat ik daar enig cijfer over heb. Met een ICT-achtergrond en meer dan 20 jaar ICT ervaring en goede opleiding kan ik daar nu eigenlijk niets meer mee. Gezien het feit dat gevraagde specificaties al weer gewijzigd zijn. En te lang er uit. Blijft de vraag of de vaardigheden zoveel verschillend zijn.  Werkgevers die gebruik zouden kunnen maken van scholing willen het blijkbaar niet in mijn geval. Dat geeft mij de indruk dat de nood op ICT vlak niet zo hoog is. Of er spelen anderen factoren? Die zijn mij niet duidelijk.

ICT opleidingen zijn duur. Wil je dat doen als werkloze moet je je dat al kunnen permitteren.  En een overweging zelf veel geld hier in te investeren (lenen?) wordt moeilijker wanneer het heel erg onduidelijk blijft of je kans op een baan substantieel daar groter door wordt.  Daarnaast heb ik al regelmatig rondgekeken of ik mogelijkheden zag die en betaalbaar waren en in tijd realiseerbaar.  Ik heb ze niet gevonden. Ook niets voor omscholing naar techniek. Volgens mij zijn de bestaande opleidingen niet op dergelijke bijscholingen ingesteld. (Ligt hier een kans en markt voor opleidingen? Of moet daarvoor de nood hoger worden?)

Daarnaast heb je natuurlijk nog de mensen die geen affiniteit met deze vakken hebben. Wat is er voor hen mogelijk?

Voor veel mensen zou wel kunnen opgaan dat een gerichte scholing voor een beroep werkt. Als de werkgever duidelijk weet op welk gebied de bijscholing nodig is.

Daarom vraag ik me het volgende af. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de om- en bijscholing. Maar doen werkgevers hier iets mee? Wie heeft daar ervaring mee.

3 reacties op Kansrijke beroepen ICT en Techniek, ook voor ouderen?

  1. Het is natuurlijk zo dat jongeren opgroeien met technologische apparaten waardoor ze alles heel makkelijk leren en een voorsprong hebben op de ouderen die hier niet mee zijn opgegroeid. De werkgevers zouden eigenlijk voor de oudere IT’ers cursussen moeten aanbieden, zodat ze niet achterlopen op de ‘jongeren’ en eventueel werkloos kunnen raken.

  2. Hoezo zijn ouderen niet opgegroeid met technologische apparaten? Dat geldt misschien voor 80plussers. Maar toch echt niet voor de huidige generaties. En wat internet betreft valt het me op dat ik niet achterloop maar voorloop in vergelijking met jongeren. En dat komt juist omdat ik er wel vanaf de start helemaal mee opgegroeid ben.

  3. Ouderen en ICT werk is een lastiger. Ik ben 51 en al 3 jaar werkeloos, ontslagen. Ik heb veel gedaan op de helpdesk, servicedeks, werkplekbeheer, serverbeheer, netwerkbeheer en functioneel beheer. Maar niemand die geïntresseerd is. Het lijkt dus te gaan om leeftijd. Ik neem zo elke servicedesk of helpdesk functie aan maar daar wil men liefst jongeren en dan volgt weer dat je niet meer bij bent omdat de tijd dat je werkeloos bent niet bijschoolt. Wel jammer. Ik wil zelfs voor minder wel gaan werken.
    Mijn idee is dat er niet veel werk is in ICT en IT. In tijd van schaarste kwam het vaak voor dat bedrijven iedereen aannam die maar in de IT of ICT wilde werken. Nu is mijn ervaring dat dat niet gebeurd. Jammer, ik ben best goed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>