Loonkostenvoordelen oudere werknemer 56plusser gaat in per 1-1-2018

Oudere werknemers betere kansen op de arbeidsmarkt met loonkostenvoordelen

Bij het in dienst nemen van een werknemer van 56 jaar of ouder kan een werkgever korting krijgen op de salariskosten. Dat is maximaal € 6.000 per jaar bij een baan van tenminste 36 uur. Bij een parttime baan wordt dit bedrag naar ratio omgerekend.

Loonkostenvoordelen vervangen premiekorting

Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Per 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Er zijn 4 loonkostenvoordelen:

1. LKV oudere werknemer
2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer
3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Werkgevers kunnen recht op loonkostenvoordelen hebben voor één of meerdere werknemers.

Voorwaarden loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+)

 

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer is maximaal € 6.000 per jaar (voor deeltijd banen is dit bedrag lager)

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als deze een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij deze werkgever in dienst.
 • Hij had, in de kalendermaand voor hij bij deze werkgever in dienst kwam, recht op één van de volgende uitkeringen:
  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW).
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil).
  • inkomensondersteuning Wet Wajong.
  • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ).
  • uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

 

Verder is het belangrijk dat de werkgever een doelgroepverklaring krijgt voor de betreffende werknemer. Hieruit blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. De werknemer kan deze aanvragen bij het UWV  door te bellen met UWV telefoon 0900-9294. Normaal gesproken geeft dit geen problemen wanneer de werknemer vanuit één van bovenstaande uitkeringen bij deze werkgever zijn nieuwe baan start.

De werkgever  moet in de loonaangifte vermelden dat hij voor deze werknemer dit loonkostenvoordeel wilt aanvragen.

Wanneer de werkgever én de werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag de werkgever voor deze werknemer het loonkostenvoordeel vanaf het begin van het dienstverband voor maximaal 3 jaar aanvragen.

Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft recht op dit voordeel als deze een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet bij u in dienst.
 • Hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden.

 

Hij had, in de kalendermaand voor hij bij De werkgever dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek het volgende vastgesteld:
De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.
De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
De werknemer komt bij de werkgever in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

Verder is het belangrijk dat de werkgever een doelgroepverklaring heeft voor de betreffende werknemer. Hieruit blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. En de werkgever moet in de loonaangifte vermelden dat hij voor deze werknemer dit loonkostenvoordeel wilt aanvragen.

Wanneer de werkgever én de werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag de werkgever voor deze werknemer het loonkostenvoordeel vanaf het begin van het dienstverband voor maximaal 3 jaar aanvragen.

Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

de werkgever heeft recht op dit voordeel als de werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan 3 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij had, in de kalendermaand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.

 

Verder is het belangrijk dat de werkgever een doelgroepverklaring heeft voor de betreffende werknemer. Deze kan de werknemer aanvragen bij het UWV. Hieruit blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. En de werkgever moet in de loonaangifte vermelden dat hij voor deze werknemer dit loonkostenvoordeel wilt aanvragen.

Wanneer de werkgever én de werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag de werkgever voor deze werknemer het loonkostenvoordeel vanaf het begin van het dienstverband voor maximaal 1 jaar aanvragen.

Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als de werkgever een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor u hem aanneemt, niet bij u in dienst.

In de kalendermaand voor de werkgever hem aanneemt, voldoet hij aan één van de volgende voorwaarden:

 • Hij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
  Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
 • Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de ‘Praktijkroute’). In beide gevallen geldt dat u hem op of na 1 januari 2016 in dienst hebt genomen.
 • Hij is in het doelgroepregister voor de banenafspraak opgenomen met een indicatie als
  arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
 • Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
 • Hij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.

 

Verder is het belangrijk dat de werkgever een doelgroepverklaring heeft voor de betreffende werknemer. Hieruit blijkt dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. En de werkgever moet in de loonaangifte vermelden dat u voor deze werknemer dit loonkostenvoordeel wilt aanvragen.

Wanneer de werkgever én de werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag de werkgever voor deze werknemer het loonkostenvoordeel vanaf het begin van het dienstverband voor maximaal 3 jaar aanvragen.

 

Er wordt maar één loonkostenvoordeel uitbetaald

Heeft de werkgever voor een werknemer recht op meerdere loonkostenvoordelen tegelijkertijd? Dan kan de werkgever ze allemaal aanvragen. De werkgever krijgt vervolgens alleen het hoogste loonkostenvoordeel uitbetaald.

Het recht op loonkostenvoordeel begint te lopen vanaf het moment dat de werkgever de werknemer in dienst neemt of herplaatst. Ook als een loonkostenvoordeel niet wordt uitbetaald omdat de werkgever een ander loonkostenvoordeel krijgt. De periode van 1 of 3 jaar wordt dus niet verlengd; de loonkostenvoordelen worden niet na elkaar vergoed.

Heeft de werkgever recht op een loonkostenvoordeel én een lage inkomensvoordeel (LIV)? De werkgever krijgt dan het hoogste voordeel uitbetaald. Is het LKV en LIV even hoog? Dan krijgt de werkgever het LKV uitbetaald.

 

Hoogte loonkostenvoordelen

Als de werkgever recht heeft op loonkostenvoordelen, dan krijgt de werkgever een bedrag per verloond uur. Dat bedrag is niet voor alle loonkostenvoordelen gelijk. Hoeveel voordeel de werkgever krijgt hangt dus af van hoeveel verloonde uren de werknemer heeft en om welk loonkostenvoordeel het gaat. Meer over verloonde uren vindt u in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst.

Loonkostenvoordeel Bedrag per verloond uur Maximum bedrag per jaar Aantal jaren dat u het LKV voor dezelfde werknemer mag aanvragen
Oudere werknemer (56+) € 3,05 € 6.000 3
Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3

De loonkostenvoordelen over 2018 worden in 2019 door de Belastindienst aan de werkgever uitbetaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>