Archief | Werkgever

Loonkostenvoordelen oudere werknemer 56plusser gaat in per 1-1-2018

Oudere werknemers betere kansen op de arbeidsmarkt met loonkostenvoordelen Bij het in dienst nemen van een werknemer van 56 jaar of ouder kan een werkgever korting krijgen op de salariskosten. Dat is maximaal € 6.000 per jaar bij een baan van tenminste 36 uur. Bij een parttime baan wordt dit bedrag naar ratio omgerekend. Loonkostenvoordelen vervangen premiekorting Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers. Per 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. […]

Radar: petitie experiment basisinkomen 55-plussers

De twee radar uitzendingen over senioren, werk en inkomen hebben duidelijk de problemen blootgelegd die 50plussers hebben in deze maatschappij. Voor degene die deze uitzendingen nog niet gezien hebben, ga deze bekijken! Kans op werk: 3 procent – deel I Kans op werk: 3 procent – deel II Een basisinkomen verlaagt de ziektenkosten enorm Uit deze uitzendingen is een petitie voor een experiment met het basisinkomen voor senioren. Het idee is gebaseerd op landen die vergelijkbare experimenten uitvoeren of uitgevoerd hebben.  Daarbij blijkt dat een basisinkomen uit kan. Niet in de laatste plaats omdat de kosten van de gezondheidszorg enorm […]

R.H. Vermeulen jr. (84), visionair en directeur van een moderne dienstverlener, werkt alleen met jonge mensen

Mag werkgever tijdens sollicitatie vragen naar gezondheidsklachten of ziekteverzuim?

Mag een werkgever tijdens de sollicitatie vragen naar gezondheidsklachten en eerder ziekteverzuim? Hierover mag een werkgever geen vragen stellen. Een werkgever of vertegenwoordiger als een personeelsfunctionaris mag bij een sollicitatie geen mondelinge of schriftelijke vragen stellen over de gezondheid van de sollicitant. En ook niet over zijn of haar ziekteverzuim bij vorige werkgevers. Informatie hierover inwinnen is namelijk een aanstellingskeuring.  Een aanstellingskeuring mag niet uitgevoerd worden door iemand die geen arts is en dat is verboden. Een werkgever mag ook geen vragenlijst met vragen over de gezondheid of ziekteverzuim naar de sollicitant sturen. Wanneer er  wél gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren zijn […]

Bedrijven kunnen deelnemen aan Nationale Werkbezoek Dag

Bedrijven kunnen zich aanmelden Bedrijven kunnen deelnemen aan Nationale Werkbezoek Dag. Aanmelden kan op  werkbezoekdag.nl Dit vindt plaats op donderdag 11 december 2014. Nationale Werkbezoek Dag De Nationale Werkbezoek Dag staat in het teken van zelf initiatief nemen en participeren. Geen banenmarkt, maar het organiseren van ontmoetingen op kleine schaal. Als bedrijf kun je eventueel met de (regionale) organisaties afstemmen en laten informeren over wat er in jouw gemeente op 11 december aan initiatieven worden ontplooid. Diverse lokale organisaties en partijen kunnen en willen wellicht een ondersteunende rol vervullen. Spreek af bij welke afdelingen/functionarissen de werkzoekende op bezoek kan komen. […]

Onderzoek: Juist oudere werknemers hebben “jongere” eigenschappen

Dit onderzoek werd gedaan door het bedrijf Frajlick onder 1000 mensen. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat elke generatie meer gemeen heeft dan dat er verschillen zijn. Wanneer je wel naar de verschillen kijkt valt iets op: Juist meer ouderen hebben de vaak aan jongeren toegedichte kwaliteiten. Het onderzoek betreft drie groepen: Jongeren tot 30 jaar Middelbare leeftijd van 31 tot 45 jaar Ouderen van 46 tot 65 jaar De ouderen “winnen” op de volgende punten Het oppakken van onverwachte zaken en taken Doorwerken na werktijd wanneer belangrijke klus af moet Het werken buiten werkuren Multitasken Werken met weinig […]

4 Voordelen werkgever bij aannemen 50plus medewerker

1. Werkgever krijgt korting in de salariskosten ==> Deze regeling geldt tot 31 december 2017. Daarna wordt dit per 1-1-2018 vervangen door  de loonkostenvoordelen oudere werknemer. Bij het in dienst nemen van een 50Plusser kan een werkgever korting krijgen op de salariskosten. Dit is een korting op de premie. Dat is maximaal € 7.000 per jaar bij een baan van tenminste 36 uur. Bij een parttime baan wordt dit bedrag naar ratio omgerekend. Meer informatie kunt u krijgen bij de belastingdienst Deze korting krijgt de werkgever wanneer: De nieuwe medewerker 56 jaar of ouder is  De nieuwe medewerker uit een […]

Opvattingen over oudere werknemers niet altijd realistisch

Volgens een accountmanager van een werkgeversteam staan de opvattingen over oudere werknemers regelmatig buiten de werkelijkheid. Ouderen zijn niet vaker ziek dan jongeren. Ouderen zijn niet per se duurder. (En kunnen met de premie subsidies zelfs goedkoper zijn) Ouderen zijn juist vaak goed gemotiveerd. En hoeven meestal niet zo nodig een cariere op te bouwen met doorgroei naar hogere functies. Daarnaast hebben ze over het algemeen veel ervaring. Niet alleen wat het werk, maar ook wat betreft het reilen en zeilen binnen een bedrijf, en algehele  levenservaring. En kunnen situaties relateren en relativeren omdat ze al meer meegemaakt hebben. Doordat […]

Vacaturestekst bij vacatures voor 50Plussers

De overheid heeft werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld om de werkloosheid onder 50-plussers tegen te gaan. Er mag daarom onderscheid worden gemaakt op leeftijd als het gaat om vacatures voor 50-Plussers. De vacaturetekst zal in dat geval duidelijk moeten maken dat de vacature onderdeel uitmaakt van het beleid ter voorkomen van werkloosheid onder 50-plussers. U kunt deze zin  aan de vacature toevoegen: ‘Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus’.

Gratis vacatures plaatsen

U kunt bij deze vacaturebank gratis een vacature plaatsen. Let op : Een enkele keer is de vacaturetekst niet direct zichtbaar na plaatsing. Maar deze verschijnt dan wel later. Twee e-mail adressen U krijgt 2 mogelijkheden om een e-mail adres aan te geven. Eén voor uw account. Daarmee kunt u vacatures wijzigen of verwijderen. Of meer vacatures plaatsen. Het adres waar de sollicitaties naar toe gestuurd kunnen worden. Optioneel, u kunt ook doorverwijzen naar vacatures op uw website.   Bepaal hoe de sollicitant kan solliciteren Via uw eigen systeem of via een hier ingevoerd e-mail adres. Twee opties voor invoervak  […]