Onderzoek: Juist oudere werknemers hebben “jongere” eigenschappen

Dit onderzoek werd gedaan door het bedrijf Frajlick onder 1000 mensen. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat elke generatie meer gemeen heeft dan dat er verschillen zijn.

Wanneer je wel naar de verschillen kijkt valt iets op:

Juist meer ouderen hebben de vaak aan jongeren toegedichte kwaliteiten.

Het onderzoek betreft drie groepen:

  • Jongeren tot 30 jaar
  • Middelbare leeftijd van 31 tot 45 jaar
  • Ouderen van 46 tot 65 jaar

De ouderen “winnen” op de volgende punten

  • Het oppakken van onverwachte zaken en taken
  • Doorwerken na werktijd wanneer belangrijke klus af moet
  • Het werken buiten werkuren
  • Multitasken
  • Werken met weinig instructies van de baas
  • Loyaliteit voor een bedrijf
  • Ergeren zicht het minst bij het uitvoeren van andermans werk

 

Uitkomsten onderzoek meer gedetailleerd

 

Onverwachte zaken en werken buiten werkuren
Ouderen vinden het veel vanzelfsprekender dat onverwachte zaken opgepakt moeten worden. De Jongeren en middelbaren vinden het vaker irritant wanneer zij onverwachte taken krijgen van de baas. Ook vinden ouderen het ook meer vanzelfsprekend dat de dag niet om 5 uur ten einde is, wanneer een belangrijke klus af moet.

De jongeren hebben er de meeste moeite mee wanneer er buiten werkuren een beroep op hen wordt gedaan. Ook hier zijn het juist de ouderen die dit het meest inschikkelijk zijn.

Bij een probleem wenden jongeren zich minder snel tot de baas, in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen.

Jongeren ergeren zich het sterkst bij uitvoeren van andermans werk. Gevolgd door de middelbaren. De ouderen ergeren zich hieraan beduidend minder aan.

Multitasken
Middelbaren en ouderen zijn iets beter met het multitasken (meerdere taken tegelijk beheren). Hoewel alle groepen dit redelijk kunnen.

Werken met weinig instructies
De ouderen hebben het minst last van stres wanneer weinig instructies krijgen. De jongeren hebben hier de meeste moeite mee.

loyaliteit en bedrijfsimago
De loyaliteit voor een bedrijf is groter bij oudere mensen. De jongeren gaan er van uit dat bij de huidige werkgever niet hun carrière. En juist de ouderen zijn heel loyaal aan hun werkgever.

Juist ouderen kiezen niet voor het standpunt van de werkgever, wanneer deze niet eerlijk is tegenover klanten. Ook appreciëren zij het meer dan de andere generaties wanneer het imago van hun onderneming overeenstemt met hun waarden/idealen.

Werken met ICT middelen
De middelbaren scoren het beste met het kunnen omgaan met informatie- en communicatietechnologie. En hoewel de ouderen hier het slechtst op scoren zijn de verschillen klein met de andere groepen.

Iedereen ziet op tegen de idee verouderde informatica te gebruiken, dus niet alleen de jonge werknemers. Over de generaties heen geeft de meerderheid van de respondenten aan geen stress te krijgen door het gebruik van de nieuwe informatietechnologie. Wel heeft de groep ouder dan 45 het hoogste stressniveau hierbij.

25% van de ouderen is tegen een verbod op toegang tot het internet op het werk voor privédoeleinden, 53% van de jongere werknemers is daar op tegen.

carrière
Ouderen stellen het meest prijs op het uitbouwen van een carrière binnen dezelfde onderneming, gevolgd door de middelbaren. Jongeren willen dit juist niet. Men vermoed dat de kleinere kans op de arbeidsmarkt voor ouderen een factor hierbij is.

Jongeren vinden vaak dat een organisatie er is om de eigen capaciteiten verder te ontwikkelen. De ouderen bekijken dit meer van twee kanten.

Jongeren verbinden hun verplichtingen tegenover de onderneming meer aan een Erkenning van zijn rechten. Het aspect “voor wat hoort wat” is meer uitgesproken bij de jongere generatie.

Overuren opsparen om extra vakantiedagen te krijgen, wordt voornamelijk nagestreefd door de jongere generatie.

De jongeren hechten veel maar waarde aan het doorbrengen van de lunchpauze met zijn collega’s.

De meerderheid van de ondervraagden heeft er niets op tegen te wanneer hun collega’s vragen stellen over hun privéleven. Wel valt op dat de ouderen hier sterker tegen zijn.

 Lees meer over dit onderzoek bij zbc.nu

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>