4 Voordelen werkgever bij aannemen 50plus medewerker

1. Werkgever krijgt korting in de salariskosten

==> Deze regeling geldt tot 31 december 2017. Daarna wordt dit per 1-1-2018 vervangen door  de loonkostenvoordelen oudere werknemer.

Bij het in dienst nemen van een 50Plusser kan een werkgever korting krijgen op de salariskosten. Dit is een korting op de premie. Dat is maximaal € 7.000 per jaar bij een baan van tenminste 36 uur. Bij een parttime baan wordt dit bedrag naar ratio omgerekend.

Meer informatie kunt u krijgen bij de belastingdienst

Deze korting krijgt de werkgever wanneer:

  • De nieuwe medewerker 56 jaar of ouder is
  •  De nieuwe medewerker uit een uitkering had voor start met de nieuwe baan. (WW, WAO, WAZ, WIA, Wajong, WWB, IOAW, IOAZ, WIK, of een uitkering wegens betalingsonmacht.)

De werknemer moet wanneer hij/zij in dienst gaat bij het UWV een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV dat deze voor de aanname een uitkering had. Dat gaat snel, zonder problemen wanneer de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

De premiekorting is te combineren met andere subsidies en trajecten.

2. Proefplaatsing

Wanneer u als werkgever twijfelt of de nieuwe werknemer het werk aan kan, Dan kan een proefplaatsing misschien een oplossing zijn. De werknemer krijgt dan de uitkering doorbetaald voordat u deze zelf in dienst neemt.

3. Subsidie scholing oudere werkloze

Dit geldt voor een opleiding die maximaal 1 jaar duurt, en leidt tot een erkend diploma of certificaat.

4. Plaatsingsfee voor uitzendbureau

Voorwaarde is dat de werknemer minimaal 3 maanden een WW-uitkering heeft gehad en minimaal 55 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn/haar uitkering.

Gaat de werknemer werken in een baan via een intermediair, uitzendbureau of een re-integratiebureau. Dan kan de intermediair achteraf een plaatsingsfee aanvragen. De hoogte van de plaatsingsfee hangt af van de duur van het dienstverband.

Voorwaarden voor de subsidies

De werkgever neemt de werknemer voor minimaal 3 maanden in dienst . De werknemer werkt ten minste de helft van het aantal uren van zijn WW-uitkering, met een minimum van 12 uren.

Lees meer over deze subsidies op  de website van het rijk.

1 reactie op 4 Voordelen werkgever bij aannemen 50plus medewerker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>